Løsningsforslag: Veit du kor mange informasjonskonsulentar som jobbar på UiB?