Løsningsforslag: Veit du kor mange informasjonskonsulentar som jobbar på UiB?

Medan eg sit å lyttar til mjuke tonar i frå NRK klassisk, så slår ein tanke meg: Kor mange informasjonskonsulentar jobbar på UiB? Kor mange utvalg, utredningar, kommisjonar, styrer, møtearenaer og fora finnes det på Universitetet i Bergen? Som infovitar så må eg spørje meg sjølv, og deg kjære lesar, om tingenes tilstand er gode nok. Eg kjem i alle fall med eit infovitar-basert løysingsforslag i denne artikkelen.

CC-BY: *JRFoto* (flikr user)

Universitetshagen er eit passande bilde å ta utgangspunktet i, nettopp fordi eg trur det er ein salig flora av utvalg, kommisjonar og styre som bomstrar rundt om kvarandre på UiB. Men skjer det nok informasjonsutveksling, krysspollinering på kryss og tvers av linjene? Vidare kan me undre oss om me har oversikt over denne floraen, veit om alle blomane og korleis økosystemet er skrudd saman, eller ser me berre skogen for trær.

Eit problem ein kan løyse med semantic web data #

“Very often, organizations will put in place mechanisms that stand outside of work– such as creating the position of “information officer”— in order to ensure that information does flow. However, operating that mechanism is a job of work itself, and how somebody does that job is crucial for the nature and quality of the information” (Button and Sharrock, 2009, s. 52).

No, kan eg (sjølvsagt) ikkje finne fram til sitatet. Men i faget info361 “Ikt-støtta samarbeid,” så står det i ein av tekstane at det er påfallande at firma som skal auke samarbeidet internt ansetter informasjonskonsulentar som skal ta seg av “samarbeidsarbeidet,” i staden for å anten få dei som gjer det eksisterande arbeidet til bli betre på å kommunisere det dei faktisk driv med eller sjå på andre løysingar.

Det er ei særs nerdete løysing eg foreslå. Og det er nok berre infoviterar som kan hjelpe meg med denne, men eg såg for meg moglegheiten for å modellere Universitetet i Bergen som ein semantisk web ontologi. Beste eksempelet på Semantisk Web teknologi nett no er Siri til Iphone 4 SE. Eit stemmegjenkjennings-program som forstår naturleg språk, den iboande meininga, semantikken i sentninga med andre ord.

CC-BY-SA: jÖrg (flikr user)

Hadde ein klart å konstruert ein semantisk web ontologi, ferdig plotta inn med alle ansatte, styre, saksgang og utvalg så kunne ein ha fått opp heile besluttningsmaskineriet UiB som ein ryddig graf ein kan reise rundt i. Og ikkje minst, køyre komplekse spørringar mot. F.eks. ein kunne ha søkt seg fram til alle som tek avgjerder i forhold til arbeidsmiljø på lesesalane, og samstundes sett på kven som er sjefane deira, pluss ev. opplysningar om når dei har møte.

Ei slik løysing ville ha krevd ein god del arbeid, men hadde det ikkje vore greit å kunne søkje seg fram til kven som har ansvar for noko? Og i dei tilfella der ansvaret er delt, eller i ei gråsone, kunne sjå det? :)

Bonus-data: For deg som no spinner litt rundt om kva eg meiner med å rekne ut slikt, så kan eg anbefala ein ted.com forelesning av Tim Berners Lee, mannen bak internett, der han forklarar potensialet i Semantisk Web.