Ein vellykka fagkritisk dag – Informasjonsvitenskap 2013