Maksimer brukbarheit og haldbarheit med utleding av komponent-APIer i ReactJS og TypeScript

Min fyrste rekursive type i Typescript