Helseklage må bli ein læringsressurs for helsesektoren